Alex & AveryErik SeniorZach SeniorAvery SeniorVictor SeniorArianna SeniorAlex SeniorKelsey SeniorKelis SeniorEvan SeniorNew Albany Girls Soccer SeniorsAlexei SeniorRylee SeniorMassmann SeniorsGabe SeniorTravis Senior